lek. dentysta Marta Łasocha

lek. dentysta Marta Łasocha

specjalista: ortodonta

Ukończyłam kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z
wynikiem bardzo dobrym w 2011 roku. Staż podyplomowy odbyłam w Mazowieckim
Centrum Stomatologii, gdzie uczęszczałam na staże ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Marta-Lasocha-ortodonta-impladent

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Departamencie Ortodoncji w międzynarodowej
klinice w Lizbonie, Katedrze Medycyny i Ortodoncji Uniwesytetu Medycznego w Santiagode Compostella w Hiszpanii oraz w gabinetach ortodontycznych w Warszawie.

Po powrocie ukończyłam Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji w Warszawie prof. dr hab. n.med. Anny Komorowskiej. Uczęszczałam na liczne cykle kursów, by jak najdokładniej zgłębić i zrozumieć szeroką dziedzinę medycyny jaką jest ortodoncja.

Stale rozwijam swoją wiedzę i perspektywę w spojrzeniu na pacjenta. Cenię sobie kontakt z ludźmi i współpracę w zespole, gdzie z lekarzami innych specjalności znajdujemy najlepsze możliwe leczenie. Zależy mi na uzyskaniu estetyki i prawidłowej funkcji narządu żucia, tak by pacjent mógł cieszyć się długo zdrowym i pięknym uśmiechem. Ważna jest dla mnie relacja z pacjentem, gdzie oboje będziemy dążyć do uzyskania sukcesu terapeutycznego i estetycznego.

Uświadamiam, edukuję i leczę, a uśmiech zadowolonego pacjenta jest dla mnie
najlepszą nagrodą.

Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek Klarunii i Natalci. Uwielbiam kino, muzykę i
taniec.

lekarz stomatolog Piotr Niesiobędzki

Zawód: lekarz stomatolog

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie odbywam staż podyplomowy. Cieszę się, że mogę zdobywać wiedzę, doświadczenie i stale podnosić moje umiejętności dzięki współpracy z zespołem świetnych specjalistów oraz pracy z pacjentami.

 

 

asystentka stomatologiczna Patrycja Bartosiewicz

Zawód: asystentka stomatologiczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna.

Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej w Warszawie na kierunku Higienistka Stomatologiczna.

W Klinice Impladent  zajmuje się asystowaniem przy zabiegach stomatologii zachowawczej oraz protetyce. Mimo krótkiego stażu, aktywnie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach.

W swojej pracy przykłada dużą wagę do powierzonych obowiązków, nie zapominając przy tym o najważniejszym aspekcie, jakim jest dobre samopoczucie pacjenta.

Wolny czas spędza aktywnie w gronie rodziny i przyjaciół.

Izabela Przyborowska

Izabela Przyborowska

Zawód: recepcjonistka

 

Jestem absolwentką Policealnej szkoły kosmetycznej im.Beaty Mydłowskiej na kierunku technik usług kosmetycznych.
Dodatkowo posiadam ponad 6 letnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta.

Jestem osobą uśmiechniętą, pomocną i lubiącą pracę z ludźmi.
Wolny czas uwielbiam aktywnie spędzać z moją rodziną oraz przyjaciółmi.

 

Katarzyna Smektała

Katarzyna Smektała

Zawód: asystentka stomatologiczna

Jestem absolwentką Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej na kierunku asysty stomatologicznej.

W klinice Impladent łącząc profesjonalizm i poczucie humoru asystuję przy zabiegach u dorosłego jak i małego Pacjenta, których uśmiech na twarzy jest dla mnie źródłem satysfakcji zawodowej.

Po zdjęciu fartucha oddaję się mojej ogromnej pasji jaką jest tworzenie obrazów i grafik.

 

lek. dentysta Ewa Dacewicz

Ewa Dacewicz

Dacewicz EwaZawód: lekarz dentysta

Ewa Dacewicz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyłam kierunek lekarsko- dentystyczny oraz studia licencjackie- techniki dentystycznej. Już podczas studiów uczestniczyłam w wielu konferencjach Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oraz byłam aktywnym członkiem kółka chirurgicznego. Jestem osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia, łatwo nawiązującą kontakty i pragnącą się dzielić dobrą energią z moimi Pacjentami. Lubię nowe wyzwania, a za podstawę sukcesu leczniczego uważam kompleksowe podejście do Pacjenta. Moje motto brzmi: „nie ma sytuacji bez wyjścia”, a w pracy dążę do perfekcji. Specjalizuję się w stomatologii zachowawczej dorosłych i dzieci, ale na bieżąco staram się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

                                                                                                                                                                  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

– przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

– przez e-mail: dok@medicover.pl

– telefonicznie: 500 900 500

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

– przez e-mail: IOD@medicover.pl

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne,

 • objąć Cię umową na realizację usług,

 • zarządzać udzielaniem przez Nas usług,

 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,

 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania,

 • przekazywać Ci materiały informacyjne,

 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,

 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,

 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,

 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z udzielaniem Tobie świadczeń zdrowotnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A, oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO,

 • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:

  • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług (w tym profilowanie),

  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,

  • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii,

  • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,

  • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),

  • przekazaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, zamknięciu placówek itp.

 • Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami i obsługa reklamacji w związku z udzielonymi usługami medycznymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F i art. 9 ust. 2 lit F RODO;

 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:

  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,

  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;

 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Medicover Online oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

– przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej – okres liczony jest od dokonania w niej ostatniego wpisu; z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

– przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

– przez 3 lata – w związku z nagrywaniem rozmów na Naszej infolinii;

– przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;

– do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w szczególności naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;

  • Zakładom ubezpieczeń;

  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;

 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie a). powyżej,

 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 1. Obowiązek podania danych 

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

RODO – Wyciąg Z Polityki Ochrony
Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

– przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

– przez e-mail: dok@medicover.pl

– telefonicznie: 500 900 500

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

– przez e-mail: IOD@medicover.pl 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne,

 • objąć Cię umową na realizację usług,

 • zarządzać udzielaniem przez Nas usług,

 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,

 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania,

 • przekazywać Ci materiały informacyjne,

 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,

 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,

 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,

 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z udzielaniem Tobie świadczeń zdrowotnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A, oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO,

 • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:

  • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług (w tym profilowanie),

  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,

  • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii,

  • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,

  • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),

  • przekazaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, zamknięciu placówek itp.

 • Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami i obsługa reklamacji w związku z udzielonymi usługami medycznymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F i art. 9 ust. 2 lit F RODO;

 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:

  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,

  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;

 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Medicover Online oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

– przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej – okres liczony jest od dokonania w niej ostatniego wpisu; z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

– przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

– przez 3 lata – w związku z nagrywaniem rozmów na Naszej infolinii;

– przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;

– do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w szczególności naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;

  • Zakładom ubezpieczeń;

  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;

 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie a). powyżej,

 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 1. Obowiązek podania danych 

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.