Regulamin

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Klinice Impladent Medicover

 

Szanowni Pacjenci, uprzejmie informujemy, iż z dniem 2.03.2020. uległ zmianie regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych. Kolejne korekty naniesiono z dniem 4.03.2024.

 

Klinika Impladent Medicover  z placówkami stomatologicznymi przy ul.Żytniej 16 G i ul.Banderii 4 lok.U3 w Warszawie, jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Dentystyczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Specjalizujemy się w implantologii, chirurgii stomatologicznej, leczeniu kanałowym pod mikroskopem, protetyce, stomatologii estetycznej, ortodoncji, leczeniu zachowawczym i leczeniu dzieci (pedodoncji).

Celem działania Kliniki Impladent Medicover  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

Klinika Impladent Medicover jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, telefoniczne oraz drogą elektroniczną(e-mail, czat).

2. Jeśli wizyta na leczenie nie jest poprzedzona konsultacją rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.

3. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.

4. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

5. W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej, zapoznania się z cennikiem oraz regulaminem.

1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.

2. Podczas wizyty lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys. Ceny w przedstawionych planach leczenia starszych niż miesiąc mogą ulec zmianie.

Rozpoczęcie leczenia

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

2. Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub kontynuacji z powodu nie wykonania zalecanych zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje, scaling, antybiotykoterapia, fizjoterapia, badania.

3. Płatność za prace protetyczne wykonane w laboratorium należy uiścić w całości w dniu pobrania wycisków lub skanów.

W przypadku braku dokonania płatności za pracę protetyczną w dniu wizyty, następuje anulowanie jej wykonania.

4. Wszelkie sprzęty sportowe takie jak: rower, hulajnoga, deskorolka- prosimy o pozostawianie na zewnątrz Kliniki.

5. Toaleta jest dostępna wyłącznie dla pacjentów korzystających z usług Kliniki Impladent Medicover.

Potwierdzanie wizyt

1. Dzień przed wyznaczonym terminem recepcjonistka kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty.

2. W przypadku, gdy Pacjent nie odbiera telefonu wysyłana jest wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie.

3. Z powodu braku kontaktu z Pacjentem wizyta może zostać odwołana o czym Pacjent zostanie poinformowany sms’em.

4. Z powodu braku możliwości przerobowych lub technicznych Pacjent może nie uzyskać przypomnienia o wizycie, dlatego bardzo prosimy by każdy pamiętał o umówionym terminie.

5. Jeśli Pacjent odwoła wizytę na mniej niż 24h przed wyznaczonym terminem w godzinach pracy gabinetu lub nie stawi się w umówionym czasie jest zobowiązany pokryć koszt standardowej wizyty tj. 150 zł. jeśli działania nie były sprecyzowane. W przypadku umówienia na konkretne zabiegi Pacjent jest zobowiązany do wniesienia dokładnej kwoty wynikającej z zapisu.

Dwukrotne odwołanie lub niestawienie się na umówione wizyty skutkują brakiem możliwości zapisu na kolejne wizyty. Jeśli pacjent mimo to życzy sobie kontynuować leczenie jest zobowiązany dokonać wpłaty osobiście. Po zarejestrowaniu dokonaniu wpłaty Pacjent będzie miał możliwość zapisu na wizytę. W przypadku nie stawienia się na wizytę lub odwołania jej na mniej niż 24h w godzinach pracy gabinetu przed terminem, wpłata staje się bezzwrotna.

Opóźnienia

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym czasem. Niestety występują niezależne od nas sytuacje, które powodują przedłużanie się zabiegów. Z tego względu prosimy aby Pacjenci ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej są zapisywane według możliwości grafikowych. Pacjenci u których w trakcie prowadzonego leczenia wystąpią powikłania bólowe mogą być przyjęci ponadplanowo. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.

Lista rezerwowa

Pacjenci którym zależy na przyspieszeniu leczenia mogą zapisać się na listę Pacjentów oczekujących. W sytuacji kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu recepcjonistka w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z listy.

Odwoływanie wizyt

1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem w godzinach pracy gabinetu.

2. Pacjent zostanie obciążony kwotą 150 zł z powodu braku odwołania terminu.

3. W przypadku braku odwołania wizyty Pacjent będzie poproszony o uregulowanie długu w kwocie równoznacznej wartości zabiegu na który się zapisał.

4. W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 2 lub więcej nieobecności na wizytach Klinika zastrzega możliwość odmówienia realizowania leczenia.

5. W miarę możliwości przerobowych recepcjonistka odpowiednio wcześniej przypomina o terminie wizyty. W przypadku braku informacji o aktualności terminu ze strony Pacjenta wizyta może zostać anulowana o czym Pacjent zostanie poinformowany smsem.

6. Z powodu sytuacji niezależnych od nas istnieje możliwość, iż Pacjent nie uzyska przypomnienia o wizycie, z tego też względu bardzo prosimy mimo wszystko pamiętać o umówionych terminach.

7. Klinika Impladent Medicover nie odpowiada za nieplanowane niedyspozycje lekarzy, czego konsekwencją jest odwołanie zaplanowanej wizyty pacjenta. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby każdy pacjent otrzymał informację, dotyczącą konieczności zmiany terminu umówionej wizyty. Informacja zostaje niezwłocznie przekazana telefonicznie. W przypadku braku możliwości kontaktu, pacjent finalnie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość SMS na numer telefonu zawarty w karcie medycznej.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Wizyty endodontyczne

Pacjent kierowany na leczenie kanałowe poprzez lekarza z innej placówki medycznej w pierwszej kolejności jest umawiany na wizytę konsultacyjną. Lekarz endodonta na podstawie przeprowadzonej diagnostyki indywidualnie decyduje ile czasu będzie wymagało leczenie.

Gwarancja

Usługi stomatologiczne Kliniki Impladent Medicover są wykonywane na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem utrzymania gwarancji na wykonane usługi jest uczęszczanie na badania kontrolne przeprowadzone co 6 miesięcy oraz stosowanie się do zalecanych przez stomatologa wskazań i wykonanie ich w Klinice Impladent Medicover.

1. Na wykonane w Klinice leczenie zachowawcze udzielamy rocznej gwarancji.

2. W przypadku uzupełnień protetycznych stałych (korony, licówki, mosty, nadbudowa protetyczne na implancie) porcelanowych okres gwarancji wynosi 2 lata, natomiast w przypadku pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych 5 lat.

3. Zabieg wszczepienia implantu jest objęty dożywotnią gwarancją.

4. Prace protetyczne zacementowane na stałe nie podlegają gwarancji.

Aby utrzymać warunki dożywotniej gwarancji Pacjent jest zobowiązany do:

• Przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących pielęgnacji zębów i jamy ustnej po zabiegu implantacji oraz zgłaszania się na wizyty kontrolne*:

• co 3 miesiące w pierwszym roku po implantacji,

• co 6 miesięcy w kolejnych latach po implantacji.

• Wykonania wskazań z kontroli implantologicznej w przeciągu miesiąca od daty otrzymania tych wskazań w Klinice Impladent Medicover

• Wykonania raz na rok zdjęcia kontrolnegopantomogram lub CT w celu kontroli pozabiegowej.

* Wizyty kontrolne odpłatne. Pacjent opłaca ewentualne zabiegi wskazane podczas wizyty kontrolnej, np. scaling zębów. W przypadku utraty gwarancji implantologicznej koszt wizyty kontrolnej wynosi 200 zł.

W przypadku niepowodzenia leczenia implantologicznego Klinika występuje z wnioskiem do producenta o wymianę implantu na nowy w ramach gwarancji. Koszt ponownego wykonania nadbudowy protetycznej na implancie ponosi Pacjent.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u Pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące);
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uszkodził protezę poza jamą ustną;
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot środków za wykonaną usługę zostaje przekazany na konto bankowe Pacjenta, po zakończonym procesie reklamacyjnym.

Powikłania niepodlegające reklamacji:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak :

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających;
 • szczękościsk;
 • pęknięcie, złamanie zęba;
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie  (po zabiegach chirurgicznych), poekstrakcyjne zapalenie kości;
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie;
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki;
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń;
 • nadwrażliwość zębów po wybielaniu.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem;
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży;
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne;
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba;
 • nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko, bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Dokumentacja medyczna

1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie.

2. Pisemny wniosek musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko Pacjenta;

• numer Pesel;

• odręczny podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.

3. Jeśli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko;

• numer pesel;

• numer dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.

4. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 30 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.

5. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

6. Każdy przedmiot na podstawie, którego można udokumentować przebieg procedury medycznej jest dokumentacją medyczną.

7. Dokumentacje medyczną można odebrać osobiście lub drogą mailową po ówczesnym poinformowaniu o dogodnej lokalizacji.

8. Potwierdzeniem płatności za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny. Klinika nie prowadzi sprawozdań z płatności.

9. Pacjent maja prawo zgłoszenia uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych lub na adres e-mail: biuro@impladent.pl.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. W Klinice Impladent Medicover obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

2. Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Cele przetwarzania: kontakt zwrotny lub odpowiedź na zadane pytanie, marketing własnych, produktów i usług [w tym profilowanie], marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]; Podstawy prawne przetwarzania: nasz uzasadniony interes, Twoja zgoda; Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzania, danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania:
https://www.medicover.pl/klauzula-informacyjna-mrktng/

 

3. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

4. Klinika Impladent Medicover  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kliniki.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), – ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.).

Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w Klinice Impladent Medicover  z niewielkimi korektami i uaktualnieniami od 2 października 2002 roku.

Skontaktuj się z nami:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
  NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

  Impladent na Żytniej

  ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
  01-014 Warszawa
  e-mail: impladent@impladent.pl

   
   

  Godziny otwarcia

  poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
  sobota: 9:00-13:00/15:00
  niedziela: nieczynne

   

  Impladent na Banderii

  ul. Banderii 4 lok. U3
  wejście od ul. Obozowej (parter)
  01-164 Warszawa
  e-mail: banderii@impladent.pl
   

  Godziny otwarcia

  poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
  sobota: 9:00-13:00/15:00
  niedziela: nieczynne

   

   Masz Pytania? Napisz do nas!   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
   NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

    Masz Pytania? Napisz do nas!    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
    NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

    Internetowy sklep ze sterydami https://sterydysklep.com/ zapewnia wygodną platformę do zakupu leków zwiększających wydajność.

    Ein zuverlässiger Steroid Shop in Deutschland - https://shop-steroide24.com