Odbudowa kości

Sterowana Odbudowa Kości

W wyniku utraty zębów dochodzi do zaniku tkanki kostnej szczęk. Dzięki ustaleniu i upowszechnieniu algorytmów implantologicznych, stała się możliwa odbudowa kości polegająca na  uzupełnieniu ilości kości potrzebnej do wszczepienia implantu.

Istotnym ograniczeniem leczenia implantoprotetycznego jest zbyt mała wysokość i/lub szerokość części zębodołowej żuchwy. Od lat 80 XX w. wykorzystuje się w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej zabiegi polegające na wydłużeniu odcinka żuchwy w stopniu umożliwiającym implantację wszczepów filarowych dla uzupełnień protetycznych.

ODBUDOWA KOŚCI – METODY AUGMENTACJI SZCZĘK

Odbudowa kości – jest to osteodystrakcja, zastosowanie wszczepów bloków kości autogennej w różnej formie i pochodzącej z różnych źródeł, sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem biomateriałów (Bio-Oss, Cerasorb), błon zaporowych (Bio-Gide) oraz preparatów czynnych biologicznie: komórek i czynników wzrostowych (PRP) zawartych w osoczu krwi Pacjenta.

Pryncypia tej metody polegają na zamianie utraconej kości i zębów na kość odbudowaną. Z materiałów autogennych i/lub alloplastycznych oraz na umieszczeniu w niej wszczepów filarowych z tytanu lub ceramiki, umożliwiających następnie odbudowę protetyczną utraconych zębów.

MOŻLIWOŚCI LECZENIA

Alternatywą do przeszczepów autogennych jest zastosowanie w implantologii stomatologicznej preparatów obcych genetycznie (allogenicznych) i gatunkowo (ksenogenicznych) oraz materiałów alloplastycznych, które w procesach sterowanej regeneracji kości mogą być wykorzystywane w chirurgii przedimplantacyjnej.

Specjalizujemy się w terapiach rekonstrukcji dużych zaników kostnych, które niejednokrotnie uniemożliwiają bezpośrednie zabiegi implantacyjne.
W ramach doskonalenia metod odtwórczych ( augumentacyjnych )   wprowadziliśmy do naszej oferty technikę ABA ( Allogenic Bone Augmentation).
Celem tej techniki jest zwiększenie przewidywalności i skuteczności regeneracji dużych zaników kostnych.
Materiał wyjściowy używany do techniki ABA pozyskiwany jest z odpowiednio przygotowanej i wysterylizowanej radiacyjnie ludzkiej tkanki kostnej, którą indywidualnie zamawiamy z banku tkanek.
Leczenie chirurgiczne jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie wykonujemy zabieg regeneracji kości, a po ok 4 miesiącach przeprowadzamy kolejną część zabiegu i wszczepiamy implanty.
Co gwarantuje zabieg ABA?
– Alogenny materiał kostny stosowany do rekonstrukcji ubytków jest bezpiecznym, dobrym, trwałym oraz przewidywalnym preparatem służącym do odbudowy kości.
– Możliwość doboru wielkości, kształtu, budowy oraz łatwość aplikacji umożliwia odbudowę dużych ubytków kostnych.
– Blaszka zbita bloku kostnego zapobiega resorpcji przeszczepu i nadaje ostateczny kształt.
– Zastosowanie PRF w postaci błon do przykrycia przeszczepu zwiększa koncentrację czynników wzrostu w miejscu przeszczepu oraz przyśpiesza biologiczne procesy gojenia i przebudowy tkanki kostnej.

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

To technika, której celem jest odbudowa tkanki kostnej poprzez uniemożliwienie wnikania do ubytku kostnego tkanki łącznej włóknistej. Metoda ta polega na zastosowaniu barier oddzielających ubytek kostny od otaczających tkanek i zapewniających wzrost tkanki w obszarze znajdującym się pod barierą (błoną zaporową).
Najczęściej technikę tę stosuje się przy odbudowie ubytków kostnych na policzkowej powierzchni wyrostków zębodołowych szczęki i w części zębodolowej żuchwy.

ZALETY

Zaletą Guided Bone Regeneration jest m.in. uniknięcie dodatkowych procedur chirurgicznych związanych z koniecznością pobierania kości autogennej z miejsc dawczych. Obawy przed dodatkowymi zabiegami są często powodem rezygnacji Pacjentów z planowanego leczenia chirurgicznego. Ponadto opisywane materiały są dostępne i łatwe w użyciu. Wadą ich jest natomiast wysoki koszt preparatów.

Odbudowa tkanki kostnej może być przeprowadzona jednocześnie z wprowadzeniem wszczepów lub podczas oddzielnego zabiegu, wykonywanego przed rozpoczęciem procedur implantologicznych. Do uzyskania barier zabezpieczających przed wnikaniem tkanki łącznej wykorzystuje się często materiały ulegające samoistnej resorpcji, które nie wymagają ponownego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w celu ich usunięcia. Materiały resorbowalne wykorzystuje się także w połączeniu z przeszczepami autogennymi i preparatami krwi. Możliwość łączenia poszczególnych elementów znajdujących zastosowanie w zabiegach sterowanej regeneracji kości jest nieograniczona. Powinna być zawsze dokładnie zaplanowana w zależności od istniejących u Pacjenta warunków klinicznych.

ZASTOSOWANIE

 • odbudowa wyrostka zębodołowego do implantacji,
 • odbudowa kości wokół implantu umieszczonego w zębodole poekstrakcyjnym,
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej,
 • wypełnianie ubytków kostnych po ekstrakcjach zębów (zatrzymanych), resekcjach, wyłuszczaniu torbieli,
 • rekonstrukcja wyrostka do uzupełnień protetycznych,
 • naprawa ubytków kostnych spowodowanych paradontozą, wzmocnienie zębów rozchwianych.

Skontaktuj się z nami:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
  NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

  Impladent na Żytniej

  ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
  01-014 Warszawa
  e-mail: impladent@impladent.pl

   
   

  Godziny otwarcia

  poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
  sobota: 9:00-13:00/15:00
  niedziela: nieczynne

   

  Impladent na Banderii

  ul. Banderii 4 lok. U3
  wejście od ul. Obozowej (parter)
  01-164 Warszawa
  e-mail: banderii@impladent.pl
   

  Godziny otwarcia

  poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
  sobota: 9:00-13:00/15:00
  niedziela: nieczynne

   

   Masz Pytania? Napisz do nas!   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
   NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

    Masz Pytania? Napisz do nas!    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
    NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

    Internetowy sklep ze sterydami https://sterydysklep.com/ zapewnia wygodną platformę do zakupu leków zwiększających wydajność.

    Ein zuverlässiger Steroid Shop in Deutschland - https://shop-steroide24.com