PRP

PRP – Platelet Rich Plasma

Synonim PRP – Platelet Rich Plasma: plazma zawierająca dużą ilość trombocytów – koncentrat trombocytarny.

Technika przygotowania materiału kościotwórczego, dającego optymalny efekt przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi Pacjenta czynników wzrostu, co powoduje dużo szybszą odbudowę kości przy połączeniu z materiałem kościozastępczym.

Bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym pobiera się od pacjenta krew do strzykawki zawierającej roztwór CPDA zapobiegający krzepnięciu krwi. Za pomocą wirówki laboratoryjnej oraz specjalnego zestawu probówek PRP-Kit z krwi pacjenta uzyskuje się wyseparowane płytki krwi (PRP) zawierające czynnik osteogeniczny.

Fazy otrzymywania PRP – Platelet Rich Plasma:

 • pobranie krwi,
 • oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki,
 • oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki,
 • mieszanie PRP z materiałem osteogenetycznym w celu aktywacji i tworzenia się makromolekuł PRP.

Zalety:

dzięki współdziałaniu Platelet Rich Plasma z materiałem osteogenetycznym ma miejsce:

 • przyspieszona regeneracja kości,
 • stymulacja aktywności komórek, powstawanie i rozrost naczyń krwionośnych,
 • kumulacja czynników wzrostu w miejscu regenerowanym,
 • remodeling tkanki kostnej,
 • działanie osteokondukcyjne,
 • przyspieszone gojenie rany pooperacyjnej.

 

Dzięki zmieszaniu PRP z materiałem kościozastępczym w kości regenerowanej organizm otrzymuje informację, że w miejscu dużego nagromadzenia płytek dzieje się coś złego i w to miejsce wysyłane są m.in. czynniki wzrostu i BMPs, przez co proces regeneracji kości przebiega szybciej i pełniej.

Biomateriały

Biomateriały – materiały kościozastępcze

Odbudowa kości różnymi materiałami kościozastępczymi, biomateriały w obrębie powstałych ubytków oraz sterowana regeneracja tkanek stały się ważnymi metodami terapeutycznymi w stomatologii. Materiały do odbudowy kości stosowane są zarówno w celu zachowania ciągłości kości, np. przy wypełnianiu ubytków kostnych jak i w celu powiększenia ilości kości. np. przed implantacją, przy niekorzystnej topografii kości. Zastosowanie tych materiałów daje w większości przypadków klinicznych gwarancję pozytywnego przebiegu leczenia.

Podczas wszczepienia implantów coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać zagadnienia funkcjonalne i estetyczne. Oznacza to, że regeneracja kości staje się niezbędna w ponad 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. W dzisiejszych czasach zastosowanie materiałów kościozastępczych oraz membran zaporowych, stało się częścią standardowego postępowania w odtwarzaniu kości w ubytkach części zębodołowej żychwy i wyrostka zębodołowego szczęki.

W przypadku braku kości własnej do wszczepienia implantu, konieczne jest odbudowanie zanikłej struktury kostnej dla osiągnięcia oczekiwanego efektu zarówno funkcjonalnego jak i estetycznego.

Materiały kościotwórcze stosowane są również w połączeniu z kością własną pacjenta lub też zmieszane z krwią lub PRF oraz PRP.

Materiały do odbudowy kości możemy podzielić ze względu na pochodzenie:

 • kość autogenna
 • kość homogenna
 • kość heterogenna
 • materiały alloplastyczne (syntetyczne)

Udokumentowane jest to, że najlepsze rezultaty leczenia zapewnia użycie autogennej kości w celu odbudowy podłoża implantu. Jednak pozytywne wyniki terapii przy użyciu innych materiałów bądź domieszanie ich do kości autogennej dają te same bądź niewiele od nich odbiegające rezultaty. Zastosowanie materiałów kościozastępczych często pozwala na zrezygnowanie z drugiego, obciążającego Pacjenta zabiegu pobrania kości.

Bio-Oss – jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. Posiada porowatą budowę oraz system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych i komórek. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to niezmieniona.

biomateriały

Kość ludzka pod mikroskopem skaningowym – 50-cio krotne powiększenie

biomateriały

Bio-Oss posiadający taką samą strukturę

Membrana kolagenowa Bio-Gide, którą opracowano razem z Bio-Ossem jest również używana do zabiegów przedimplantacyjnych, składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych pochodzących z tkanki wieprzowej. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błon śluzowych. Bio-Gide działa jako bariera przez okres 6-9 miesięcy. Błona ulega resorpcji dzięki czemu nie ma potrzeby przeprowadzenia drugiego zabiegu w celu jej usunięcia. Zewnętrzna warstwa zbita Bio-Gide chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej.

membrana kolagenowa

Wewnętrzna warstwa porowata Bio-Gide umożliwia integrację nowo powstałej tkanki kostnej.

Biomateriały – zastosowanie:

periodontopatia

Periodontopatia: utrata kości wokół zębów przez bakterie znajdujące się w kamieniu nazębnym i płytce bakteryjnej. Powodują one zniszczenie tkanek utrzymujących zęby.

Wspierająca ząb tkanka zanika a aparat więzadłowy zęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczone. Dzięki biomateriałom możliwa jest skuteczna odbudowa zniszczonych tkanek.

zmiany okołowierzchołkowe
Usuwanie zmian okołowierzchołkowych: zmiany powstają poprzez zapalenie pęczka naczyniowo-nerwowego w okolicy wierzchołka korzenia. Ten rodzaj zapalenia prowadzi do zniszczenia struktury kostnej, którą również można naprawić za pomocą biomateriałów

ekstrakcje
Ekstrakcje (usuwanie zębów): po usunięciu zęba w kości pozostaje ubytek w postaci zębodolu. Samoistne gojenie zębodolu często prowadzi do zaników kostnych. Biomateriał założony do zębodołu poekstrakcyjnego zapewnia optymalną ilość kości umożliwiającą zabieg implantacji.

implantacja

Implantacja: dość często zdarza się, że ilość własnej kości jest niewystarczająca, aby móc wszczepić implant w miejsce brakującego zęba. Dzięki biomateriałom możemy zwiększyć zarowno grubość jak i wysokość kości

Działanie biomateriałów:

1. Bio-Oss w formie granulek lub bloku można wprowadzić w ubytek kostny. Następnie przykrywa się go membraną kolagenową Bio-Gide (kolor jasno niebieski na rysunku). Membrana pełni funkcję bariery zapobiegającej wrastaniu komórek nabłonka w odbudowującą się tkankę.
bio-oss

2. Naturalna struktura materiału Bio-Oss umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych. Komórki kostne sukcesywnie łączą się z cząsteczkami Bio-Oss (kolor fioletwy na rysunku).
bio-oss

3. Po około 4-6 miesiącach, cząsteczki Bio-Oss ulegają połączeniu tworząc nową strukturę kostną. Bio-Oss w nej zawarty przechodzi gruntowne przemiany i powoli zanika ( kolor niebieski na rysunku). Bio-Gide ulega stopniowemu rozkładowi nastepującemu w czasie 6-9 miesięcy.
bio-oss

Już ponad 2 miliony pacjentów na świecie poddało się zabiegom chirurgicznym z wykorzystaniem biomateriałów Bio-Oss i Bio-Gide. Dziennie przy pomocy preparatów Geistlich wykonywanych jest ponad 2000 zabiegów.

Cerasorb to biomateriały kościotwórcze, całkowicie syntetyczne w postaci granulatu o różnych wymiarach ziaren w zależności od przypadku. Stosowany jest w chirurgii periodontologicznej, chirurgii szczękowej oraz implantologii. Regeneruje on utraconą kość tworząc pierwotną matrycę dla komórek kościotwórczych.

Podniesienie zatoki

Chirurgia szczękowa warszawa to najlepsze rozwiązanie przy konieczności podniesienia dna zatoki szczękowej 

Chirurgia szczękowa warszawa SINUS LIFT – jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową. W celu zwiększenia ilości kości przed planowanym zabiegiem implantologicznym, w trudnych warunkach anatomicznych w bocznych odcinkach szczęki.

 

Trudne warunki do wprowadzania implantów w bocznym odcinku wyrostka zębodołowego kości szczęki występują stosunkowo często. Zjawisko to dotyczy głównie szczęki bezzębnej, której pneumatyzacja wzrasta stopniowo w trakcie życia i w miarę utraty zębów. Jedną z technik operacyjnych umożliwiających stosowanie implantów w tych właśnie okolicach. Podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości autogennej. Materiał kościotwórczy w przestrzeni powstaje między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej a uniesioną błoną śluzową wyściełającą ten zachyłek.

 

Pierwszą operację podniesienia dna zatoki szczękowej z dojścia bocznego (tzw. lateral window sinus lift) wykonał w 1975 r. Tatum, a w 1994 Summers po raz pierwszy podniósł dno zatoki szczękowej metodą zamkniętą (z dojścia przez grzbiet wyrostka). Od tego czasu wielu klinicystów donosi o pozytywnym stosowaniu tej ostatniej metody, ze względu na pozytywne wyniki, małą inwazyjność tego typu zabiegów oraz możliwość jednoetapowego wprowadzenia implantu.

 

chirurgia szczękowa warszawa

Metody zabiegu

Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą obarczone jest ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, co związane jest z faktem iż zabieg wykonuje się bez pełnej kontroli wzrokowej. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem i przestrzegając zasady, iż możliwe jest podniesienie dna zatoki szczękowej o około 3-5mm. Istotne jest doświadczenie chirurga, który ocenia wyczuwalny podczas zabiegu opór kości. Związany jest on ze zmianą jej gęstości w okolicy blaszki zbitej. Postępowanie w przypadku przerwania błony śluzowej zatoki jest przedmiotem wielu kontrowersji. Istnieją opinie, że drobne perforacje błony śluzowej nie dyskwalifikują zabiegu i wszczepienie implantu jest po takim powikłaniu dopuszczalne.

 

Zaletą zamkniętego podniesienia dna zatoki szczękowej jest mała inwazyjność tego zabiegu oraz jego jednoetapowość (tj. podniesienie dna zatoki z jednoczesnym wprowadzeniem implantu).

 

Metoda otwarta jest bardziej inwazyjnym sposobem podniesienia dna zatoki szczękowej. Jest ona częściej używana ponieważ stwarza możliwość podniesienia zatoki w większym sopniu niż metoda zamknięta. Poprzez „okienko” w kości szczęki podnosi się błonę śluzową zatoki a następnie powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnia się biomateriałem, a okno pokrywa membraną. Okres gojenia trwa około 6 miesięcy.

Autoprzeszczep

  Autoprzeszczep – przeszczepy kości własnej

autoprzeszczep-wlasna-kosc-klinika-impladent

W przypadku występowania defektów kostnych uniemożliwiających klasyczne postępowanie implantologiczne istnieje możliwość odbudowy tkanki kostnej z zastosowaniem przeszczepów kości własnej pacjenta. Autoprzeszczepy mogą być stosowane w różnej formie i pochodzić z różnych źródeł. Wykorzystanie materiałów autogennych ogranicza możliwość odrzucenie przeszczepu. Jest postępowaniem z wyboru dla pacjentów niewyrażających zgody na użycie materiałów obcych biologicznie.

PRZESZCZEPY AUTOGENNE, w zależności od rozległości ubytku kostnego, można pobierać kość w postaci wiórków (przy małych defektach kostnych) lub bloków kostnych (kiedy przewiduje się konieczność rozległej rekonstrukcji kostnej w celu uzyskania dostatecznej objętości podłoża dla planowanej implantacji). Zastosowanie tego typu transplantacji jest związane z wprowadzeniem dodatkowych procedur chirurgicznych (dodatkowe cięcie w celu pobrania bloku kostnego). Dla osiągnięcia korzystnego wyniku leczenia powinno to być w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez Pacjenta.

AUTOPRZESZCZEP — PODZIAŁ

Autoprzeszczepy wykorzystywane w implantologii stomatologicznej dzielimy na:

 • przeszczepy z obszaru jamy ustnej – okolica bródkowa, okolica guza szczęki, obszar zatrzonowcowy, gałąź żuchwy;
 • zewnątrz ustne przeszczepy kostne – pobieramy je z grzebienia kości biodrowej, sklepienia kości czaszki.

W zależności od wielkości ubytku, w którym planuje się zastosowanie przeszczepów, można wykorzystać tkankę kostną w postaci bloków kostnych lub wiórków kostnych.

BLOKI KOSTNE — stosuje się do przeszczepów w przypadku dużych zaników kości wyrostka zębodołowego. Kiedy grubość kości jest niewystarczająca do wprowadzenia implantu.

WIÓRY KOSTNE

autoprzeszczep-preparat-kosciozastepczy-impladent-warszawa

Stosuje się głównie w przypadkach niewielkich defektów kostnych, obnażenia wszczepu lub konieczności podniesienia dna zatoki szczękowej. Najczęściej w postaci mieszaniny z materiałami kościozastępczymi.

Do pobierania tego typu przeszczepów wykorzystuje się najczęściej: trepany, piły kostne (pobieranie przeszczepów w postaci bloków), skrobaczki kostne i dłuta (uzyskiwanie wiórów kostnych). Można w tym celu stosować również urządzenia ultradźwiękowe typu Piezosurgery.

POWODZENIE

zastosowania przeszczepów autogennych zależy głównie od następujących czynników:

 • unaczynienie przeszczepu,
 • wielkość przeszczepu,
 • prawidłowa stabilizacja przeszczepu.

Przeszczepy kości własnej pacjenta stanowią doskonały materiał do odbudowy ubytków kostnych. Dzięki zgodności biologicznej jest najlepiej tolerowanym przez organizm materiałem wszczepiennym, i jako jedyny posiada jednocześnie właściwości osteokondukcji i osteoindukcji.

Autoprzeszczep może powodować obawy, samo słowo „przeszczep” kojarzy się z poważną operacją. Zapewniamy jednak, że w rękach naszych specjalistów są Państwo bezpieczni. Nasz zespół posiada duże doświadczenie i wiele udanych zabiegów na koncie. Jeśli mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Odbudowa kości

Sterowana Odbudowa Kości

W wyniku utraty zębów dochodzi do zaniku tkanki kostnej szczęk. Dzięki ustaleniu i upowszechnieniu algorytmów implantologicznych, stała się możliwa odbudowa kości polegająca na  uzupełnieniu ilości kości potrzebnej do wszczepienia implantu.

Istotnym ograniczeniem leczenia implantoprotetycznego jest zbyt mała wysokość i/lub szerokość części zębodołowej żuchwy. Od lat 80 XX w. wykorzystuje się w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej zabiegi polegające na wydłużeniu odcinka żuchwy w stopniu umożliwiającym implantację wszczepów filarowych dla uzupełnień protetycznych.

ODBUDOWA KOŚCI – METODY AUGMENTACJI SZCZĘK

Odbudowa kości – jest to osteodystrakcja, zastosowanie wszczepów bloków kości autogennej w różnej formie i pochodzącej z różnych źródeł, sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem biomateriałów (Bio-Oss, Cerasorb), błon zaporowych (Bio-Gide) oraz preparatów czynnych biologicznie: komórek i czynników wzrostowych (PRP) zawartych w osoczu krwi Pacjenta.

Pryncypia tej metody polegają na zamianie utraconej kości i zębów na kość odbudowaną. Z materiałów autogennych i/lub alloplastycznych oraz na umieszczeniu w niej wszczepów filarowych z tytanu lub ceramiki, umożliwiających następnie odbudowę protetyczną utraconych zębów.

MOŻLIWOŚCI LECZENIA

Alternatywą do przeszczepów autogennych jest zastosowanie w implantologii stomatologicznej preparatów obcych genetycznie (allogenicznych) i gatunkowo (ksenogenicznych) oraz materiałów alloplastycznych, które w procesach sterowanej regeneracji kości mogą być wykorzystywane w chirurgii przedimplantacyjnej.

Specjalizujemy się w terapiach rekonstrukcji dużych zaników kostnych, które niejednokrotnie uniemożliwiają bezpośrednie zabiegi implantacyjne.
W ramach doskonalenia metod odtwórczych ( augumentacyjnych )   wprowadziliśmy do naszej oferty technikę ABA ( Allogenic Bone Augmentation).
Celem tej techniki jest zwiększenie przewidywalności i skuteczności regeneracji dużych zaników kostnych.
Materiał wyjściowy używany do techniki ABA pozyskiwany jest z odpowiednio przygotowanej i wysterylizowanej radiacyjnie ludzkiej tkanki kostnej, którą indywidualnie zamawiamy z banku tkanek.
Leczenie chirurgiczne jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie wykonujemy zabieg regeneracji kości, a po ok 4 miesiącach przeprowadzamy kolejną część zabiegu i wszczepiamy implanty.
Co gwarantuje zabieg ABA?
– Alogenny materiał kostny stosowany do rekonstrukcji ubytków jest bezpiecznym, dobrym, trwałym oraz przewidywalnym preparatem służącym do odbudowy kości.
– Możliwość doboru wielkości, kształtu, budowy oraz łatwość aplikacji umożliwia odbudowę dużych ubytków kostnych.
– Blaszka zbita bloku kostnego zapobiega resorpcji przeszczepu i nadaje ostateczny kształt.
– Zastosowanie PRF w postaci błon do przykrycia przeszczepu zwiększa koncentrację czynników wzrostu w miejscu przeszczepu oraz przyśpiesza biologiczne procesy gojenia i przebudowy tkanki kostnej.

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

To technika, której celem jest odbudowa tkanki kostnej poprzez uniemożliwienie wnikania do ubytku kostnego tkanki łącznej włóknistej. Metoda ta polega na zastosowaniu barier oddzielających ubytek kostny od otaczających tkanek i zapewniających wzrost tkanki w obszarze znajdującym się pod barierą (błoną zaporową).
Najczęściej technikę tę stosuje się przy odbudowie ubytków kostnych na policzkowej powierzchni wyrostków zębodołowych szczęki i w części zębodolowej żuchwy.

ZALETY

Zaletą Guided Bone Regeneration jest m.in. uniknięcie dodatkowych procedur chirurgicznych związanych z koniecznością pobierania kości autogennej z miejsc dawczych. Obawy przed dodatkowymi zabiegami są często powodem rezygnacji Pacjentów z planowanego leczenia chirurgicznego. Ponadto opisywane materiały są dostępne i łatwe w użyciu. Wadą ich jest natomiast wysoki koszt preparatów.

Odbudowa tkanki kostnej może być przeprowadzona jednocześnie z wprowadzeniem wszczepów lub podczas oddzielnego zabiegu, wykonywanego przed rozpoczęciem procedur implantologicznych. Do uzyskania barier zabezpieczających przed wnikaniem tkanki łącznej wykorzystuje się często materiały ulegające samoistnej resorpcji, które nie wymagają ponownego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w celu ich usunięcia. Materiały resorbowalne wykorzystuje się także w połączeniu z przeszczepami autogennymi i preparatami krwi. Możliwość łączenia poszczególnych elementów znajdujących zastosowanie w zabiegach sterowanej regeneracji kości jest nieograniczona. Powinna być zawsze dokładnie zaplanowana w zależności od istniejących u Pacjenta warunków klinicznych.

ZASTOSOWANIE

 • odbudowa wyrostka zębodołowego do implantacji,
 • odbudowa kości wokół implantu umieszczonego w zębodole poekstrakcyjnym,
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej,
 • wypełnianie ubytków kostnych po ekstrakcjach zębów (zatrzymanych), resekcjach, wyłuszczaniu torbieli,
 • rekonstrukcja wyrostka do uzupełnień protetycznych,
 • naprawa ubytków kostnych spowodowanych paradontozą, wzmocnienie zębów rozchwianych.

Nobel Guide

Nobel Guide — nawigacja komputerowa w implantologii.

Nawigacja komputerowa w implantologii jest nowoczesną generacją zabiegów implantologicznych, która niesie ze sobą ogromne korzyści dla pacjentów i lekarzy.

Najnowsze technologie w stomatologii pozwalają na to, aby Pacjent wyszedł z gabinetu stomatologicznego z nowymi zębami zainstalowanymi na implantach umieszczonych w kości, po zabiegu który wykonywany jest bez użyciu skalpela, trwa około godziny i jest całkowicie bezbolesny.

 

Nobel Guide to jedna z najnowszych koncepcji implantologiczno-informatycznych, wykorzystujących techniki komputerowej obróbki szablonów, służących jako matryce do precyzyjnego osadzenia implantów w wyrostku zębodołowym. Innowacyjność zabiegów przy użyciu Nobel Guide, polega na zaawansowanej diagnostyce bazującej na tomografii komputerowej. Na wirtualnym, trójwymiarowym obrazie żuchwy lub szczęki, wykonywany jest wirtualny zabieg implantacji. Diagnostyka Nobel Guide umożliwia lekarzowi „penetrację” kości na ekranie komputera. Daje możliwość podglądu wszystkich struktur anatomicznych i obejrzenia modelu kości z każdej strony. Z ogromną precyzją można zaprojektować zabieg założenia implantów z optymalnym wykorzystaniem każdego nie zanikłego jeszcze fragmentu kości, z bezpiecznym ominięciem nerwów i zatok szczękowych. Po komputerowej, na razie tylko wirtualnej implantacji, projektowany jest szablon chirurgiczny, który pozwoli bardzo precyzyjnie przenieść do jamy ustnej Pacjenta pozycję implantów. Cyfrowy projekt szablonu Nobel Guide przesyłany jest następnie za pomocą internetu do firmy Nobel Biocare, gdzie jest produkowany. Na podstawie szablonu chirurgicznego powstaje uzupełnienie protetyczne, po czym wykorzystywany jest on jako prowadnica do wszczepiania implantów. Do zainstalowanych za pomocą Nobel Guide implantów, na tej samej wizycie montowane jest uzupełnienie protetyczne. Dzięki tej metodzie, nareszcie można usatysfakcjonować pacjentów, dając im możliwość odzyskania zębów i uśmiechu w bardzo krótkim czasie.

Nobel Guide krok po kroku

 • Pacjent otrzymuje skierowanie na tomografię komputerową szczęk. Na wizycie, po wykonaniu tomografii komputerowej lekarz zapoznaje się z wynikami badania.
 • Następnie wprowadza dane do komputera i przy pomocy specjalnego oprogramowania Nobel Guide firmy Nobel Biocare uzyskuje trójwymiarowy model szczęk, dzięki któremu możliwe jest wirtualne.
 • Umieszczenie implantów w optymalnych pozycjach.
 • Opracowany plik wysyłany jest internetem do firmy Nobel Biocare.
 • Po tygodniu zostaje wykonany szablon.
 • Kilka dni później laboratorium protetyczne wykonuje zęby.
 • Kolejnym krokiem leczenia jest zabieg implantologiczny z udziałem Pacjenta. Polega on na znieczuleniu miejscowym, zamocowaniu szablonu w ustach pacjenta, zainstalowaniu implantów, a następnie zamocowaniu do nich przygotowanych wcześniej zębów. Zabieg trwa około 60 minut.

Przy tak przygotowanym i zaplanowanym zabiegu całkowite bezzębie w żuchwie można zrekonstruować od momentu wkręcenia implantu do oddania pracy protetycznej w bardzo krótkim czasie.

Zastosowanie

 • System Nobel Guide można wykorzystać do odbudowy całkowitego bezzębia, jak również do wszczepienia implantu i natychmiastowe odbudowanie korony w sytuacji utraty pojedynczego zęba.
 • Wykorzystując technikę Nobel Guide jesteśmy w stanie zminimalizować możliwość popełnienia błędu, i wyeliminować go na poziomie projektowania na ekranie komputera.

Ankylos

Doskonałe protezy warszawa – ANKYLOS® SynCone®

 • Metoda polega na natychmiastowym osadzeniu użytkowanej przez pacjenta protezy warszawa całkowitej na 4 implantach i koronach teleskopowych.

Natychmiastowa poprawa jakości życia!

 • Zaraz po zabiegu pacjent odczuwa natychmiastową poprawę utrzymania protezy warszawa w ustach.

Minimalny czas

 • Zabieg trwa około 2 godzin i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Maksymalny komfort i wygoda

 • Ankylos® SynCone® daje Państwu pewność stabilnego utrzymania protezy warszawa.
 • Umożliwiają to implanty, które zrastają się z kością. Do implantów dołączone są korony teleskopowe. To one troszczą się o stabilne osadzenie i utrzymanie protezy. Takie postępowanie implantologiczne jest dziś przeprowadzane w ciągu jednego dnia.

Gwarancja powodzenia

 • Wyszkolenie i wysokie kwalifikacje lekarza w połączeniu z niezawodnym systemem implantologicznym Ankylos są gwarancją powodzenia leczenia. Członkowie Grupy Naukowej.
 • Ankylos SynCone należą do międzynarodowej wyselekcjonowanej grupy lekarzy o wysokich umiejętnościach zawodowych. Zostali dodatkowo specjalnie przeszkoleni w procedurach implantologicznych i zajmują się ustawicznym kształceniem, zdobywaniem wiedzy oraz przekazywaniem jej zarówno pacjentom jak i innym lekarzom.

Dlaczego warto? Odpowiedzi na często zadawane pytania:

1. Co to jest ANKYLOS® Sycone®?

 • Za pomocą 4 implantów ANKYLOS używana przez Państwa proteza może natychmiast zostać przymocowana w bezzębnej szczęce. Od razu po zakończeniu leczenia mogą Państwo gryźć swoją protezą.

2. W jaki sposób moja proteza zostanie zamocowana w mojej szczęce?

 • W przednim odcinku żuchwy zostaną osadzone 4 implanty. Proteza zostanie zamocowana na specjalnych łącznikach (koronach teleskopowych) zamontowanych na implantach.

3. Jak długo trwa zabieg?

 • Natychmiast po zabiegu, proteza zostanie mocno przymocowana do implantów. Opuszczą Państwo klinikę IMPLADENT po około 2 godzinach z ustabilizowanymi protezami.

4. Czy moja szczęka nadaje się do tego typu postępowania?

 • Ażeby to stwierdzić, wystarczy wykonać odpowiednie zdjęcie rentgenowskie. Na podstawie zdjęcia ocenimy warunki anatomiczne. Podstawowym badaniem jest pantomogram. Niekiedy dodatkowo należy wykonać tomografię komputerową.

5. Czy moja kość będzie tolerować implanty?

 • Implanty ANKYLOS® są wykonane z tytanu, który jest bardzo dobrze tolerowany przez tkankę kostną. Nie wywołuje alergii ani stanów zapalnych.

Rodzaje implantów

Brak jednego zęba — Odbudowa uśmiechu dzięki implantom zębowym

Utrata jednego zęba to sytuacja, która może wpłynąć nie tylko na estetykę uśmiechu, ale także na funkcje żucia i mowy. W takiej sytuacji warto rozważyć leczenie implantologiczne, które pozwoli na skuteczną odbudowę brakującego zęba oraz przywrócenie pełnej funkcji jamy ustnej. Klinika Impladent w Warszawie oferuje nowoczesne i skuteczne rozwiązania implantologiczne, które przywrócą Ci pewność siebie i zdrowy uśmiech.

implanty-czy-protezy-implantologia-stomatologiczna-warszawa

Implanty zębowe — Wybór, który zapewnia stabilność i naturalny wygląd

Leczenie implantologiczne to innowacyjna metoda odbudowy brakującego zęba. Polega na wszczepieniu tytanowej struktury implantu do kości szczęki lub żuchwy, a następnie na zamocowaniu na nim trwałej korony protetycznej. Dzięki temu procesowi, implant działa jak sztuczny korzeń zęba, gwarantując stabilność, naturalny wygląd i pełne funkcje.

Zalety wyboru implantów:

 • Naturalny wygląd: Implanty zębowe wyglądają i funkcjonują jak prawdziwe zęby, dzięki czemu przywracają harmonijny uśmiech.
 • Stabilność: Implanty są trwale osadzone w kości, zapewniając stabilność przy jedzeniu i mówieniu.
 • Zachowanie naturalnej kości: Osadzenie implantu w kości zapobiega jej zanikowi, co często występuje po utracie zęba.
 • Bezpieczeństwo: Implanty są biokompatybilne i bezpieczne dla organizmu.

mity-o-implantach-zebowych-implanty-zebow-warszawa-impladent

Proces leczenia implantologicznego:

 • Konsultacja i diagnostyka: Specjaliści z Kliniki Impladent dokładnie ocenią stan jamy ustnej, kości oraz ogólny stan zdrowia pacjenta.
 • Zabieg wszczepienia implantu: Wprowadzenie implantu do kości szczęki lub żuchwy, po którym następuje proces gojenia i zespolenia implantu z kością.
 • Odbudowa protetyczna: Po zagojeniu implantu, zostaje zamocowana, trwała korona protetyczna, która doskonale imituje naturalny ząb.

Brak jednego zęba nie musi być przeszkodą w cieszeniu się pięknym uśmiechem i komfortem życia. Dzięki leczeniu implantologicznemu oferowanemu przez Klinikę Impladent w Warszawie możesz odzyskać pełną funkcję jamy ustnej i pewność siebie. Skonsultuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak implanty zębowe mogą odmienić Twoje życie.

Brak dwóch zębów — Odbudowa uśmiechu i funkcji żucia dzięki implantom zębowym

Strata dwóch sąsiednich zębów to sytuacja, która może znacząco wpłynąć na estetykę uśmiechu i zdolność żucia. W przypadku braku dwóch zębów istnieje kilka skutecznych metod leczenia implantologicznego, które pozwolą na przywrócenie pełnej funkcji jamy ustnej oraz zachowanie naturalnego wyglądu. Klinika Impladent w Warszawie oferuje zaawansowane rozwiązania, dzięki którym możesz cieszyć się zdrowym uśmiechem i komfortem.

implanty zębów za i przeciw implanty warszawa

Implanty zębowe — Indywidualne rozwiązania dla braku dwóch zębów

W sytuacji braku dwóch zębów istnieją dwie główne opcje leczenia implantologicznego:

Pojedyncze implanty:

Pojedyncze implanty to skuteczna metoda odbudowy braku dwóch sąsiednich zębów. Każdy z zębów zostaje zastąpiony oddzielnym implantem, który działa jak sztuczny korzeń. Dzięki temu przywracana jest stabilność i pełna funkcja jamy ustnej.

Implanty zębowe: jak wygląda zabieg

Mosty na implantach:

Alternatywną opcją jest zastosowanie mostów na implantach. Jest to rozwiązanie, w którym implant pełni rolę podpory, na której zamocowany jest trwały most protetyczny. To skuteczny sposób na odbudowę brakujących zębów, jednocześnie stabilizujący sąsiednie zęby przed przemieszczaniem się. Dzięki zastosowaniu implantu unikamy też spiłowania zębów sąsiednich, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego mostu protetycznego.

Brak dwóch zębów nie musi wpływać negatywnie na Twoją jakość życia. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom implantologicznym oferowanym przez Klinikę Impladent możesz cieszyć się pewnością siebie i zdrowym uśmiechem. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach leczenia implantologicznego i przywrócenia pełnej funkcji swojej jamy ustnej.

Całkowite bezzębie — Odbudowa pełni funkcji jamy ustnej dzięki implantom zębowym

W przypadku całkowitego bezzębia, osoby dotknięte tą sytuacją często doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu i utracie pewności siebie. Na szczęście Klinika Impladent w Warszawie oferuje zaawansowane rozwiązania w dziedzinie implantologii, które umożliwiają skuteczną odbudowę pełnej funkcji jamy ustnej oraz przywrócenie naturalnego wyglądu.

Implanty zębowe — Wybór metod leczenia dla całkowitego bezzębia

W przypadku całkowitego braku zębów istnieją skuteczne opcje leczenia implantologicznego:

Protezy na implantach:

Protezy na implantach to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie dla osób z całkowitym bezzębiem. W trakcie tego procesu specjalista implantologii umieszcza kilka implantów w kości szczęki lub żuchwy. Następnie na tych implantach umieszczana jest stabilna proteza, która jest pewnie zakotwiczona, zapewniając pewność i komfort podczas jedzenia, mówienia i śmiechu.

All-on-x:

Metoda All-on-x to innowacyjny sposób na odbudowę całkowitego bezzębia. Wprowadzamy do jamy ustnej Pacjenta 4 lub 6 implantów, na których montowana jest nowoczesna proteza. To rozwiązanie pozwala na stabilność i komfort bez konieczności stosowania protez ruchomych.

Korzyści płynące z wyboru protez na implantach:

 • Stabilność: Protezy na implantach są pewnie osadzone, co eliminuje ryzyko ich przesuwania się podczas jedzenia czy rozmowy.
 • Komfort: Pacjenci mogą cieszyć się pełnym komfortem podczas codziennych czynności, bez obaw o spadające protezy.
 • Naturalny wygląd: Protezy są wyjątkowo dopasowane do jamy ustnej, zapewniając naturalny wygląd uśmiechu.
 • Poprawa jakości życia: Odbudowa funkcji żucia i estetyki wpływa pozytywnie na jakość życia pacjentów.

implanty zębowe jak wygląda zabieg wszczepienia implantów implanty warszawa

Całkowite bezzębie nie musi ograniczać Twojego codziennego życia i pewności siebie. Klinika Impladent w Warszawie oferuje nowoczesne metody odbudowy jamy ustnej, w tym protezy na implantach, które przywrócą Ci pełną funkcję oraz uśmiech. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach leczenia implantologicznego i odzyskaj komfort życia.

Dlaczego warto wybrać Klinikę Impladent:

Klinika Impladent w Warszawie to miejsce, gdzie doświadczenie, nowoczesna technologia i troska o pacjenta idą w parze. Nasi specjaliści posiadają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia skutecznego leczenia implantologicznego. Działamy w oparciu o indywidualne podejście do pacjenta, starając się stworzyć plan leczenia dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań.

Implanty zębowe – Systemy implantologiczne stosowane w klinice Impladent :

Straumann (system szwajcarski, gwarancja dożywotnia)

straumann

Straumann® symbolizuje doskonałość szwajcarskiej jakości, precyzję oraz pionierską innowacyjność, budując zaufanie w dziedzinie stomatologii. Jest jednym z globalnych liderów w implantologii, dostarczając najnowsze innowacje, które stają się wzorcami branżowymi oraz rewolucyjnymi przełomami, wspartymi długotrwałymi dowodami naukowymi. Misja firmy Straumann to przekraczanie granic, by otworzyć nowe perspektywy w opiece stomatologicznej. Jesteśmy dumni, że poprzez udział w Programie Naukowym Straumann możemy wspólnie realizować ten cel, a także zapewnić naszym Pacjentom innowacyjne i skuteczne leczenie.

Implant-System-Straumann

Co cechuje firme Straumann i jej systemy implantologiczne?

Lider w branży

 • Straumann jest czołowym przedsiębiorstwem w dziedzinie implantologii, terapii regeneracyjnych oraz stomatologii estetycznej.

Innowacyjność w praktyce

 • Wszystkie innowacje rozwiązania są potwierdzone dowodami naukowymi.

Znakomita szwajcarska inżynieria

 • Technologie Straumann rewolucjonizują dziedzinę implantologii, łącząc szwajcarską jakość, precyzję i pionierskie podejście, czerpiąc z 60 lat doświadczenia.

Cyfrowa rzeczywistość

 • Straumann to sprawdzone procesy pracy, zaawansowany technologicznie sprzęt oraz materiały najwyższej jakości .

Implant_Mini-Straumann

 

Implanty Straumann mają unikalną powierzchnię SLActiv. Co to oznacza dla Pacjenta?  Powłoka SLActiv wyraźnie przyspiesza proces osteointegracji, czyli łączenia się z tkanką kostną. W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku systemów implantologicznych, które wymagają kilku miesięcy na pełną integrację z kością, powłoka SLActiv pozwala na osadzenie uzupełnienia protetycznego już po 3-4 tygodniach dla żuchwy i 4-6 tygodniach dla szczęki. To drastyczne skrócenie procesu gojenia, redukujące czas z 6-8 tygodni do jedynie 3-4 tygodni. Niemniej istotne jest, że nie tylko skraca się okres osadzania implantu, ale i poprawia się jakość tego procesu. Odpowiadająca tej powłoce jakość jest zauważalnie lepsza niż w przypadku innych, nieaktywnych powłok implantów. Dla zarówno lekarzy, jak i pacjentów, skrócenie terminu osadzania implantu to zaledwie jeden z wielu korzyści. Kluczowa jest także jakość, która stanowi znaczną różnicę w porównaniu z innymi systemami o nieaktywnych powłokach.czytaj więcej…

IUXTA 3D – Eagle Grid (implanty podokostnowe)

Jest to pierwsze na świecie indywidualne rozwiązanie dla pacjentów z problemem zaniku kości, który dotychczas wykluczał ich z możliwości przywrócenia funkcji żucia i pięknego uśmiechu. Nową metodę oferują Ci Centra Implantologii Podokostnowej IUXTA 3D w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Malcie.

 

iuxta-3d-implanty-zebowe-Warszawa

Zalety IUXTA 3D dla pacjenta:

 • Leczenie w ciągu jednego dnia;
 • Skrócenie czasu rehabilitacji;
 • Brak konieczności regeneracji;
 • Przywrócenie uśmiechu i funkcji żucia w jeden dzień;
 • Implanty na receptę – indywidualne dla każdego pacjenta;
 • Implanty stworzone w technologii 3D z najlepszej jakości spiekanego tytanu.

 

Czym jest IUXTA 3D – Eagle Grid?

To nowe rozwiązanie implantologiczne produkcji włoskiej, firmy Biotec srl. Składa się ono z tytanowej siatki (indywidualnie przygotowanej konstrukcji) idealnie zaprojektowanej dla każdego pacjenta, opierającej się o szczękę lub żuchwę i przymocowanej za pomocą tytanowych śrub. Często jest jedyną szansą na powrót do dawnego stylu życia dla osób z całkowitym zanikiem kości w szczęce lub żuchwie, u których niemożliwe jest wykonanie odbudowy tkanki kostnej i wszczepienie implantów. IUXTA 3D – Eagle Grid to trwale zamocowana w jamie ustnej odbudowa protetyczna, która przywraca pacjentowi komfort, porównywalny z posiadaniem naturalnych zębów. czytaj więcej…

iuxta-3d-zalety-implanty-zebowe

Ankylos Xive (system niemiecki, gwarancja dożywotnia)

System implantów stomatologicznych Ankylos obejmuje kompleksowe rozwiązania, które gwarantują osiągnięcie trwałej stabilizacji tkanek twardych i miękkich oraz doskonały efekt estetyczny o najwyższej jakości.

Dentsply Sirona Implants zobowiązuje się do dożywotniej gwarancji na swoje systemy implantologiczne.

Charakterystyczne połączenie Ankylos TissueCare tej konstrukcji tworzy szeroką platformę, która sprzyja stabilizacji zarówno tkanek twardych, jak i miękkich wokół szyjki implantu. To unikalne podejście eliminuje mikroruchy oraz minimalizuje ryzyko powstawania warstw bakteryjnych, co skutkuje trwałym utrzymaniem zdrowych tkanek.

Implantacja na poziomie poniżej wyrostka jest możliwa dzięki innowacyjnemu połączeniu TissueCare, które jest oparte na tarciu i umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów. Dzięki elastycznemu charakterowi systemu dwuelementowego Ankylos zachowuje zdrowe tkanki miękkie i twarde, gwarantując najlepszą estetykę i funkcjonalność.

Mikroszorstka struktura szyjki implantu, objęta patentem, stymuluje procesy kościotwórcze nawet w okolicach łącznika. To wspomaga rozwój tkanki miękkiej i twardej oraz tworzy optymalne środowisko dla długotrwałej stabilności i zdrowia tkanek.

System implantologiczny Ankylos wyróżnia się niezwykle skutecznym utrzymaniem dobrego stanu tkanek twardych i miękkich w perspektywie czasu, co jest potwierdzone badaniami naukowymi i obserwacjami klinicznymi. TissueCare Concept, to wyjątkowe połączenie cech, które oferuje funkcjonalność i estetykę odbudowy na najwyższym poziomie, przynosząc korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom. czytaj więcej…

ankylos-implanty-zebowe

MIS (system izraelski, gwarancja dożywotnia)

Implant MIS C1 XD – Ten model oferuje wszechstronne rozwiązanie dla różnorodnych wskazań klinicznych. Wyjątkowy system implantologiczny charakteryzuje się prostotą, precyzją i skutecznością. Wyposażony w stożkowe połączenie, został zaprojektowany tak, aby optymalizować korzyści biologiczne oraz efekty estetyczne w procesie implantacji.

Implant z połączeniem stożkowym V3 – Implant o stożkowym połączeniu V3 stanowi rewolucyjne i zaawansowane rozwiązanie. Ten model implantu został starannie opracowany, aby maksymalnie usprawnić procedury estetyczne, zachowując jednocześnie i stymulując rozwój tkanki.

Implant MIS 7 XD –  System implantologiczny SEVEN XD opiera się na wewnętrznym sześciokątnym połączeniu, które jest rezultatem intensywnych badań i długotrwałych testów. To rozwiązanie wyróżnia się wyjątkową stabilnością i zdolnością do stymulacji tkanek. Badania kliniczne potwierdzają, że SEVEN XD zapewnia niezawodność oraz efektywność, co przekłada się na skuteczne i trwałe rezultaty terapeutyczne, przynosząc korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom.czytaj więcej…

MIS-implanty-zebowe

Continue reading

Czy warto wszczepiać?

 

Czy warto wszczepiać implanty zębów?

Stomatologowie mówią, że implanty zębów są to nasze trzecie zęby. Ponieważ są one dość drogie, wiele osób waha się nad wyborem tej metody leczenia. Oto opinie 3 specjalistów.

Źródło: Żyjmy dłużej, nr 08/2008.

Implanty można nazwać rolls-roycami stomatologii. Są to tytanowe śrubki, które służą jako sztuczne korzenie zębów. Na bazie sześciu implantów można odbudować dwanaście zębów. W taki sposób, że wyglądają jak własne i nie są wyjmowane. Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla pacjentów. Zastosowanie przy większości braków zębowych – sprawdza się zarówno w przypadku całkowitego bezzębia jak też przy pojedynczych brakach. Implanty ratują nas przed różnymi denerwującymi i upokarzającymi kłopotami z trudną do ustabilizowania protezą. Stwarzają komfortowe warunki funkcjonowania – są to po prostu nasze trzecie zęby. Wiek osób, które wybierają taki sposób uzupełnienia braków zębowych nie ma właściwie większego znaczenia. Można się tu posłużyć znanym przykładem pacjenta, który zdecydował się na wszczepienie implantów w wieku 86 lat. Gdy zapytano go, dlaczego poddaje się takiemu leczeniu stomatologicznemu, odpowiedział że chce wreszcie znowu z przyjemnością zjeść befsztyk w restauracji.

Zdecydowanie warto!

Powodzenie leczenia implanto-protetycznego zależy w głównej mierze od stanu tkanki kostnej. Jeśli warunki kliniczne na to pozwalają oraz nie ma przeciwwskazań ze względu na ogólny stan zdrowia pacjenta. Ta metoda leczenia jest postępowaniem bezpiecznym i obarczonym niedużym ryzykiem niepowodzenia.

 

Jeśli braki zębów są bardzo rozległe (np. bezzębie) implanty zębów są jedyną metodą pozwalającą na wykonanie stałych (niewyjmowalnych) i komfortowych uzupełnień protetycznych. W takiej sytuacji przywracają naturalny stan: odbudowują korzeń i koronę brakującego zęba. Podstawowym ograniczeniem w leczeniu implanto-protetycznym jest zły stan kości szczęki lub żuchwy.

 

Niektórzy jako wadę wymieniają koszty leczenia. Jednak tak na prawdę są one względne. Konwencjonalne leczenie, jak np. założenie stałego mostu pełno ceramicznego może być bardziej kosztowne niż implanty zębów. Leczenie z użyciem implantu nie wymaga szlifowania sąsiednich zębów (jak w przypadku mostów).

 

Zakładanie implantów jest dość czasochłonne. Najczęściej trwa ono około pół roku.

 

Decydując się na wszczepienie implantów, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko same ich zalety, ale także ewentualne powikłania. Każda działalność medyczna obarczona jest ryzykiem, także ten wspomniany zabieg. Powikłania występują bardzo rzadko, ale pacjent powinien być o nich poinformowany. Im lepiej pacjent przed zabiegiem jest zdjagnozowany, tym mniejsze jest ryzyko powikłań. W ok. 2-3% przypadków dochodzi do niepowodzenia – odrzucenia implantu, który nie integruje się z kością. Inne możliwe powikłania to: uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego, jeśli implant jest w żuchwie (nerw regeneruje się w ciągu 6-9 miesięcy); wytworzenie się ropnia wokół implantu, gdy warunki są niesterylne. Bardzo rzadko może dojść do zapalenia zatok szczękowych. istnieje też możliwość uszkodzenia korzenia sąsiedniego zęba w trakcie zakładania implantu. Należy również brać pod uwagę ryzyko utraty implantu po okresie gojenia się, co najczęściej wynika z niewłaściwego utrzymywania higieny. Zdarza się także przy dużym zaniku kości lub z powodu przeciążeń w przypadku źle wykonanego uzupełnienia protetycznego.

Czy wiesz, że…

 

Pierwsze zabiegi wszczepiania implantów przeprowadzono już prawie 40 lat temu. W 1980 roku Per Ingvar Brannemark opisał technikę ich zastosowania.

 

Metody stosowania implantów są wciąż ulepszane. W chwili obecnej na świecie funkcjonuje ok. 200 różnych systemów implantacyjnych. Część z nich dostępna jest również w Polsce, choć ze względu na ich wysoką cenę nie są jeszcze na razie powszechnie wykorzystywane.

 

Z ostatnich badań American Dental Association (ADA) wynika, że coraz więcej Amerykanów jako trzecie zęby wybiera stomatologiczne implanty zębów.

 

Technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu i prawidłowo wykonanym zabiegu można liczyć na 98% powodzenia. Dzięki prawidłowej higienie po 10 latach 95% implantów tkwi mocno w kości.

 

Tytan ma bardzo wysoką biozgodność co oznacza, że bardzo szybko i trwale łączy się z kością pacjenta. Połączenie może być nawet kilkakrotnie trwalsze niż w przypadku naturalnego zęba. Całkowity proces trwa od 3 do 6 miesięcy. Dopiero wówczas można zakładać na implanty zębów korony lub mosty.

 

Zawsze należy pamiętać o tym, że implanty zębów są jednak ciałem obcym. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się powikłania.

 

Implantów nie wolno stosować u pacjentów z chorobami nowotworowymi, po radioterapii kości, z cukrzycą, hemofilią, ze skłonnością do krwotoków, z chorobami stawów skroniowo-żuchwowych. Poważnym przeciwwskazaniem jest także ciąża i choroby psychiczne, m.in. schizofrenia, paranoja, zespoły neurotyczne i demencja starcza.

 

Korzystanie z usług stomatologicznych w świadomości wymagającego konsumenta to obecnie coś więcej niż tylko łatanie dziur.

 

Jednym z symptomów tej zmiany jest fakt, że na ogół nie godzimy się na brak zęba nawet wtedy, gdy jest to brak niewidoczny. Stąd nasze zainteresowanie np. implantami. Nie zapominajmy jednak, że kompletne uzębienie ma przede wszystkim znaczenie dla naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Korzyści
z posiadania implantów

Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie jakie są główne korzyści z posiadania implantów dentystycznych zakładanych w Klinice Impladent w Warszawie? Jest ich naprawdę wiele, ale najważniejszymi z nich jest zwiększenie komfortu własnego życia, a także poprawa zdrowia.

Czy wiesz, że zdrowie jamy ustnej ma niezwykle duży wpływ na ogólny stan zdrowia?

Zastąpienie braków zębowych implantami i ich koronami pozwoli cieszyć się życiem tak, jakby braki w uzębieniu nigdy nie wystąpiły. Po zakończeniu leczenia każdy pacjent może bez przeszkód gryźć, żuć, mówić i cieszyć się życiem towarzyskim nie doświadczając negatywnych uczuć towarzyszących posiadaniu braków zębowych.

 

Implant i jego korona pomogą zminimalizować ilość utraconej kości, która zanika w wyniku posiadania braków zębowych. Zachowanie kości może zapobiec utracie zdrowych zębów oraz pozwoli zachować naturalne rysy twarzy. W porównaniu z innymi możliwościami leczenia braków zębowych takimi jak mosty, protezy częściowe lub całkowite, implant i jego korona zapewnia długotrwałe rozwiązania protetyczne, redukując potrzebę szlifowania sąsiednich, naturalnych zębów oraz przywracają funkcje i estetykę naturalnego uzębienia.

 

Implanty dentystyczne, jako metoda uzupełnienia braków zębowych odnoszą 98% sukcesu. Przez ostatnie 40 lat implanty zmieniły stomatologię nie do poznania. Implanty nie są nowością lub też eksperymentem, równie rzadko spotkać się można z przypadkiem gdzie nie mogą być użyte. Nowoczesne implanty mają swoje pochodzenie/korzenie w Szwecji. Pierwsze implanty powstały już w latach 50-tych, jednak dopiero w latach 80-tych użycie implantów stało się popularne i powszechne na całym świecie.

IMPLANTY ZĘBOWE

To małe tytanowe cylindry/śruby, które zostają na stałe wszczepione Pacjentowi w kość szczęki lub żuchwy, dzięki czemu doskonale zastępują korzeń jednego lub wielu brakujących zębów. Filar taki stanowi substytut korzenia zęba. Po pewnym czasie kość integruje się z tytanem tworząc solidny i mocny fundament, gotowy do osadzenia korony sztucznego zęba.

 

Implanty zębowe mogą być również z powodzeniem użyte do umocowania protez częściowych lub całkowitych zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. We wszystkich przypadkach użycie implantów skutkuje znaczną poprawą jakości życia i pewności siebie. Implanty wyglądają i funkcjonują jak naturalne zęby, a w połączeniu z nowoczesną odbudową protetyczną, ich wygląd, odczuwalny komfort i funkcjonalność przekracza wszelkie oczekiwania.

IMPLANTÓW NIE NALEŻY SIĘ BAĆ!

Zabieg wszczepienia implantu w Klinice Impladent trwa do godziny i zawsze wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, przez co jest całkowicie bezbolesny i możliwie komfortowy dla Pacjenta. Posiadamy w ofercie wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne aktualnie dostępne na polskim rynku, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie najbardziej skomplikowane i złożone problemy stomatologiczne naszych Pacjentów.

 

PLAN LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO powstaje w oparciu o konsultację, która daje możliwość postawienia właściwej diagnozy. Każdy plan leczenia jest unikalny, dostosowany do indywidualnych możliwości, potrzeb i wymagań pacjenta. Do konsultacji implantoogicznej niezbędny jest pantomogram (panoramiczne zdjęcie szczęki i żuchwy) oraz tomografia komputerowa (CT).

 

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby uratować ząb przed ewentualną ekstrakcją (mechaniczne usunięcie zęba). Nawet najgorszy, odbudowany własny ząb jest zwykle o wiele lepszy pod względem fizjologicznym od sztucznego zamiennika i jest nieporównywalnie tańszy. Nawet te najbardziej zniszczone zęby można z powodzeniem odbudować i przywrócić im dawny blask, ale wymaga to wiele czasu i determinacji zarówno ze strony lekarza, jak i Pacjenta.

KORZYŚCI Z POSIADANIA IMPLANTÓW ZĘBÓW

 • rozwiązanie na cale życie – implanty zębów stanowią niewątpliwie długoterminowe rozwiązanie, zazwyczaj na całe życie
 • zdrowe sąsiednie zęby – implanty zębów są bardzo „samodzielnym rozwiązaniem”, nie wymagają asysty (szlifowania) sąsiadujących zębów
 • funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, naśladujące naturę
 • prace protetyczne na implantach są bardziej stabilne w porównaniu mostami i protezami
 • implant zęba i jego korona zapewnia dożywotnie rozwiązanie protetyczne
 • poprawiają jakość życia i samopoczucie
 • umożliwiają prawidłową funkcję żucia i trawienie
 • zachowują rysy twarzy, zapobiegają skróceniu odcinka pomiędzy nosem a podbródkiem, powodujące zniekształcenie twarzy, zapobiegają powstawaniu większej ilości zmarszczek mimicznych
 • pomogą zminimalizować ilość straconej kości, która zanika w wyniku posiadania braków zębowych, zachowanie kości może zapobiec utracie zdrowych zębów
 • przywracają funkcję i estetykę naturalnego uzębienia
 • umożliwiają rozmawianie i śmianie się bez skrępowania
 • nie wymagają szpecących klamer na zębach psujących uśmiech