Dotacje unijne - Impladent - Implanty Zębów - Kliniki Stomatologiczne

Dotacje unijne

Impladent D.Niesiobędzki Sp. J. realizuje projekt pn: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny. Urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego. Sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom, świadczymy usługi odtwarzania tkanki, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta. W wielu przypadkach są one niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

 

  • projekt pt.: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”
  • beneficjent: Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.
  • wartość projektu: 1.113.235,53 zł
  • wartość dofinansowanie: 530.129,35 zł

 

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny, urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego, sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom możemy świadczyć specjalistyczne zabiegi odtwórcze tkanki kostnej, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta, które są w wielu przypadkach niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Klinika Impladent zrealizowała projekt w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.

  • Nr i nazwa Projektu: RPMA.01.05.00-14-412/08.
  • Całkowita wartość Projektu: 745 610,00 zł.
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 745 000,00 zł.
  • Kwota dofinansowania: 372 500,00 zł., w tym EFRR 316 625,00 zł., budżet Państwa 55 875,00 zł.

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.


Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota:nieczynne
niedziela:nieczynne

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl

 

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota:9:00-17:00
niedziela: nieczynne

 

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.