Dotacje unijne

Impladent D.Niesiobędzki Sp. J. realizuje projekt pn: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny. Urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego. Sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom, świadczymy usługi odtwarzania tkanki, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta. W wielu przypadkach są one niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

 

  • projekt pt.: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”
  • beneficjent: Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.
  • wartość projektu: 1.113.235,53 zł
  • wartość dofinansowanie: 530.129,35 zł

 

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny, urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego, sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom możemy świadczyć specjalistyczne zabiegi odtwórcze tkanki kostnej, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta, które są w wielu przypadkach niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Klinika Impladent zrealizowała projekt w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.

  • Nr i nazwa Projektu: RPMA.01.05.00-14-412/08.
  • Całkowita wartość Projektu: 745 610,00 zł.
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 745 000,00 zł.
  • Kwota dofinansowania: 372 500,00 zł., w tym EFRR 316 625,00 zł., budżet Państwa 55 875,00 zł.

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.


W dniach od 23.12.2019 do 29.12.2019 roku oraz od 31.12.2019 do 2.01.2020 roku Klinika Impladent będzie nieczynna

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 

W dniach od 23.12.2019 do 29.12.2019 roku oraz od 31.12.2019 do 2.01.2020 roku Klinika Impladent będzie nieczynna

Godziny otwarcia

(11.11-17.11 )

poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 8:00-21:00

sobota: 9:00-17:00
niedziela: nieczynne

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl

 

W dniach od 23.12.2019 do 29.12.2019 roku oraz od 31.12.2019 do 2.01.2020 roku Klinika Impladent będzie nieczynna

Godziny otwarcia

(11.11-17.11)

poniedziałek: nieczynne
wtorek-środa: 8:00-21:00
czwartek-piątek: 9:00-21:00

sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

 

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

W dniach od 23.12.2019 do 29.12.2019 roku oraz od 31.12.2019 do 2.01.2020 roku Klinika Impladent będzie nieczynna

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.