Polityka Prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

                                                                                                                                                                  

1.    Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna do wglądu w formie papierowej w siedzibie Impladent D.Niesiobędzki Sp.J. ul.Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Impladent D. Niesiobędzki Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa.

 

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • Adres IP;

 

Oraz dane wrażliwe:

 • dane dotyczące pochodzenia etnicznego;
 • kondycja zdrowotna;
 • słabości, w tym nałogi.

2.    Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 • Zbieranie danych wrażliwych, tj. danych dotyczących kondycji zdrowotnej, słabości, w tym nałogów, danych dotyczących pochodzenia etnicznego w celu świadczenia usług stomatologicznych.
 • Zbieranie Imion i nazwisk, numerów telefonu, adresów e-mail w celu kontaktu z klientami poprzez komunikator zamieszczony na stronie internetowej
 • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów.
 • Zbieranie adresów e-mail, imion i nazwisk w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi.
 • Zbieranie adresów zamieszkania oraz adresów e-mail w celu prowadzenia korespondencji z kontrahentami.
 • Zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail, adresów IP na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółkę.
 • Zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail, adresów IP na potrzeby procesu zatrudniania pracowników lub współpracowników.

3.    Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Impladent D. Niesiobędzki Sp.j., ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa oraz w Klinice przy ul. Banderii 4 lok. U3, 01-164, znajdującymi się w Polsce.

Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Impladent D. Niesiobędzki Sp.j., ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa oraz w Klinice przy ul. Banderii 4 lok. U3, 01-164, znajdującymi się w Polsce.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4.    Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w [Polityce Zatrzymywania/Przechowywania Danych]

5.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez [Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych].

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Kierownikiem Recepcji i Administracji wysyłając wiadomość e-mail na adres impladent@impladent.pl lub list na adres ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa. Nasz Kierownik Recepcji i Administracji rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych i złożyć skargę do tego organu.

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek–piątek: 08:00-21:00
sobota: 09:00-17:00 (16 czerwca NIECZYNNE)
niedziela: nieczynne

 

 

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl

 

Godziny otwarcia

(18-24.06):

poniedziałek: 09:00-21:00

wtorek: 08:00-21:00

środa: 09:00-21:00

czwartek: 08:00-21:00

piątek: 09:00-21:00

sobotaniedziela: nieczynne

 

 

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

 • tel.: +48 22 632 20 20
 • tel.: +48 22 632 32 30
 • tel.: +48 502 380 390
 • tel.: +48 606 382 800

Nr konta: PL WBKPPLPP 54 1090 1056 0000 0001 3006 3851

Nip: 527-23-86-789

Regon: 015251041

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Kontakt

©2016 Impladent – wszystkie prawa zastrzeżone
tel: +48 22 632 20 20, +48 22 632 32 30
adres: Żytnia 16 lok. G (parter), Warszawa 01-014,
adres: Banderii 4 lok. U3, wejście od ul. Obozowej (parter), Warszawa 01-164

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

 • tel.: +48 22 632 20 20
 • tel.: +48 22 632 32 30
 • tel.: +48 502 380 390
 • tel.: +48 606 382 800

Nr konta: PL WBKPPLPP 54 1090 1056 0000 0001 3006 3851

Nip: 527-23-86-789

Regon: 015251041

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.