Dotacje unijne

Impladent D.Niesiobędzki Sp. J. realizuje projekt pn: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny. Urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego. Sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom, świadczymy usługi odtwarzania tkanki, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta. W wielu przypadkach są one niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

 

 • projekt pt.: „Utworzenie CENTRUM PRZESZCZEPÓW TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI na Mazowszu”
 • beneficjent: Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.
 • wartość projektu: 1.113.235,53 zł
 • wartość dofinansowanie: 530.129,35 zł

 

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono sprzęt diagnostyczny, urządzenia i narzędzia do specjalistycznego leczenia endodontycznego, sprzęt do przeszczepów tkanki kostnej i zabiegów implantologicznych oraz specjalistyczne wyposażenie kliniki. Dzięki pozyskanym w ten sposób nowym możliwościom możemy świadczyć specjalistyczne zabiegi odtwórcze tkanki kostnej, dobrane do indywidualnych uwarunkowań każdego pacjenta, które są w wielu przypadkach niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Klinika Impladent zrealizowała projekt w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.

 • Nr i nazwa Projektu: RPMA.01.05.00-14-412/08.
 • Całkowita wartość Projektu: 745 610,00 zł.
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 745 000,00 zł.
 • Kwota dofinansowania: 372 500,00 zł., w tym EFRR 316 625,00 zł., budżet Państwa 55 875,00 zł.

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek: 8:00-21:00

sobota : 9:00-17:00
niedziela: nieczynne

Sobota 15 grudnia – nieczynne

 

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl

Godziny otwarcia

(10.12-16.12):

poniedziałek-czwartek: 8:00-21:00

piątek: 9:00-21:00

sobota: 9:00-17:00

niedziela: nieczynne

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

 • tel.: +48 22 632 20 20
 • tel.: +48 22 632 32 30
 • tel.: +48 502 380 390
 • tel.: +48 606 382 800

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Recepcja (obsługuje dwie kliniki)

 

 • tel.: +48 22 632 20 20
 • tel.: +48 22 632 32 30
 • tel.: +48 502 380 390
 • tel.: +48 606 382 800

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.